ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

1168 ซอยพหลโยธิน 22
ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122
Email : icgp@thainhf.org