ประชุมระดมความเห็นทางวิชาการเรื่อง “การกำหนดมาตรการควบคุมและกำกับสื่อในการเล่นการพนันและการเสี่ยงโชค”

ประชุมระดมความเห็นทางวิชาการเรื่อง “การกำหนดมาตรการควบคุมและกำกับสื่อในการเล่นการพนันและการเสี่ยงโชค”

โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายเพื่อลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ ได้จัดประชุมระดมความเห็นทางวิชาการเรื่อง “ร่าง พ.ร.บ.การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ส่งเสริมหรือควบคุมการพนัน” เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุม 4  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ โดยมี นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์  เลขาธิการมูลนิธิสดศรีฯ เป็นประธานในที่ประชุม และมีหน่วยงานภาครัฐ  นักวิชาการ ผู้แทนสถาบันการศึกษา  นักวิจัย และองค์กรด้านเด็ก เข้าร่วมระดมความเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการควบคุมและกำกับสื่อในประเด็นการพนัน และเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อทางานวิชาการกำหนดมาตรการป้องกัน มาตรการควบคุมและกำกับสื่อในประเด็นการพนัน

นายพงศ์ธร  จันทรัศมี มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ กล่าวเปิดประชุม และกล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาการจัดกิจกรรมการพนันและการเชิญชวนเสี่ยงโชคผ่านสื่อและแนวทางการดำเนินงาน สรุปประเด็นโดยย่อดังนี้

1) เพื่อระดมความเห็นทางวิชาการเพื่อช่วยควบคุมการกับกับสื่อ ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์

2) ประเด็นที่เป็นช้องว่างทางวิชาการว่าเกิดขึ้นอะไรในสังคม มีหน่วยงานที่ดูและ มีกฏหมายในมือ ทั้งกระทรวงต่างๆ และ พรบ. การพนันที่ห้ามโฆษณาการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาติ แต่การพนันก็ยังออกผ่านช่องทางสื่ออยู่มาก

3) ผู้เข้าร่วมมีทั้งนักวิชาการและประชาสังคม มาตรการการควบคุมการกำกับสื่อ เป็นบันไดที่น่าจะดำเนินการได้เลย มีช่องทางใดที่น่าจะจัดการได้ เช่น กสทช.กับการประสบความสำเร็จในช่วงบอลยูโรที่ชี้แจงความเข้าใจว่าการส่ง SMS เป็นการพนัน พบว่า สื่อโฆษณาทางช่อง 3579 ลดลง การทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ชัดเจนถึงลักษณะที่ปิดกฏหมายจึงควรทำได้เร็วที่สุด การเสี่ยงโชคเน้นไปที่ SMS ที่ทำร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม และมาตรการกำกับสื่อ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ซึ่งร่างพรบ.พนัน ตัวใหม่ภาคประชาชน จึงควรเป็นตัวอ้างอิงได้ดี

4) ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ศึกษาในเรื่องกฏหมายสื่อมวลชนและสื่อใหม่ ซึ่ง ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก จะนำเสนอในวันนี้ / การพนันฟุตบอล บทบาทนักพากย์และคอลัมภ์นิสต์ โดยการทำคู่มือจริยธรรมนักข่าวกีฬา / การกำกับดูแลกันเองของสื่อ

5) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา เช่น การโฆษณาประมูลไม่ซ้ำต่ำสุดที่ต้องทำรายการผ่านมือถือ จะมีค่าส่งครั้งละ 6 บาท ซึ่งไม่มีการแจ้งรายละเอียด การชวนโฆษณายังไม่มีการแจ้งรายละเอียด ซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และ ในประเด็นการคุ้มครองเด็ก การพนันอยู่ในมือเด็ก มีกฎหมายระดับ พรบ. 7 ตัว ไม่รวมกฎหมายย่อย แต่ก็ยังจัดการกับสถานการณ์การพนันไม่ได้

6) รายการข่าว รายการให้ความรู้กับเยาวชน ก็มีการส่งชิงโชคทาง SMS ในรายการ หรือ การโฆษณาเวปพนันออนไลน์ในเวปต่าง ๆ หรือ กรณีของ บจก.สยามสปอร์ต ที่น่าจะมีการควบคุมได้

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ เปิดประชุม โดยกล่าวถึง การประชุมปฏิรูปการศึกษา ที่มีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับการประชุมวันนี้  คือ  ปัจจุบันการศึกษาอยู่บนกระบวนทัศน์เก่า แต่เทคโนโลยบีใหม่ผู้อยู่รอดจึงเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง  การศึกษากระบวนทัศน์ใหม่นักเรียนจึงควรมีทักษะที่ดี 3 ประการ เป็นเป้าหมาย คืด 1) ทักษะเรียนรู้ 2) ทักษะการใช้ชีวิต 3) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีกำลังบริโภคเยาวชน ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการสร้าง Media Literacy ให้กับเยาวชนซึ่งเป็นเรื่องที่กว้างมาก โดยจะลงลึกไปในประเด็นการพนันและการจัดการกับช่องทางที่เป็นผลเสียต่อเด็กและเยาวชน

กฏหมายการพนันที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนและออนไลน์ : ประสบการณ์จากต่างประเทศ โดย ดร.ธีรารัตน์  พันทวี  วงศ์ธนะเอนก

ข้อเสนอการควบคุมช่องการการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเชิญชวนการเล่นพนันเสี่ยงโชค และมาตรการการกำกับดูแลสื่อ  โดย ดร.ธาม เชื้อสถาปนศิริ

การกำหนดมาตรการควบคุมและกำกับสื่อในการเล่นการพนันและการเสี่ยงโชค โดย พงศธร จันทรัศมี