เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การพนันออนไลน์ในสถาบันการศึกษาพื้นที่จังหวัดปัตตานี

เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การพนันออนไลน์ในสถาบันการศึกษาพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น.- 15.30 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี มีผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยเทคนิปัตตานี  โรงเรียนบำรุงอิสลาม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ ได้เสนอแนวทางการดำเนินงาน “กลไกความร่วมมือการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์และเสี่ยงโชค เครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานี” การติดพนัน ผีพนันเข้าสิง มีเงินก็เข้าบ่อน ไม่มีเงินก็เข้าบ่อน จึงเป็นเหตุในการกู้หนี้ยืมสิน แล้วผลที่ตามมาคือการทวงหนี้โหด อาชยากร อาชยากรรม โดยการจะป้องกันการพนันออนไลน์ต้องการเทคนิค เครื่องมือในการจับกุม ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ การป้องกัน การสร้างความตระหนักรู้ เช่นวัคซีนใช้ป้องกันโรค แล้วการพนันใช้อะไรในการป้องกัน ถ้าครอบครัวเข้มแข็งช่วยให้ยาเสพติดและอาชยากรรมลดลง ส่วนการพนันในครอบครัวจะสีเทาๆ ถือเป็นเรื่องปกติในครอบครัว วิถีชีวิต ความเชื่อพัฒนาไปเป็นการพนัน ซึ่งมีอยู่ในสังคม ทุกคนต้องมีเกาะป้องกันตัว มีความรู้ เพื่อป้องกันตัวเองจากการพนัน การหาจุดสมดุลเพื่อให้ห่างไกลการพนัน