สสส.เสนอรัฐจัดเซฟตี้โซนป้องกันพนันนออนไลน์

สสส.ร่วมกับศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดเวทีเสวนานโยบายสาธารณะ สานพลังป้องกันเด็กและเยาวชน จากปัญหาการพนัน สร้าง Safety Zone ช่วยเด็กไทยพ้นภัยพนัน พร้อมเตรียมเสนอรัฐบาลให้มีหน่วยงานหลัก ดูแลเข้าถึงทุกระดับ 


โดยผู้เข้าร่วมวงเสวนาฯ เห็นตรงกันว่า การสร้างเซฟตี้โซน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสร้างพื้นที่สีขาวให้แก่เด็กและเยาวชน แต่อาจต้องทำผ่านสถานศึกษาที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายไปก่อน เพราะบางสถานศึกษาต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ โดยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของการพนันทุกประเภทให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบ

ขณะเดียวกัน ยังเสนอให้นำความเห็นที่ได้จากการเสวนาส่งไปให้กับรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา เพื่อออกกฎหมายเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนัน หรือ ยาเสพติด เพื่อเพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือปรับ และต้องไม่มีการละเว้นด้วย

ที่มา : ครอบครัวข่าว ช่อง 3 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559