รายงานผลการเฝ้าระวังโฆษณาเชิญชวนการเล่นพนัน ในสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์และกิจกรรมเสี่ยงโชค ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018

รายงานผลการเฝ้าระวังสื่อในช่วงฟุตบอลโลก Final Report 09012019