บรรณาธิการชวนคุย (ฉบับ 14)

 

 สวัสดีครับภาคีเครือข่าย

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำหรับการทำงานของศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน เราได้ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายจากหลายหน่วยงานและหลากหลายพื้นที่ ซึ่งต่างก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากตลอด และจดหมายข่าวฉบับนี้เราได้พูดคุยกับ คุณสรวิศ สิริวลัญชัย นักกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน Page shock go rat street art ผู้อยู่เบื้องหลังกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน เล่าถึงประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี จากการที่เคยเป็นผู้ติดการพนันฟุตบอล จนได้รับผลกระทบในชีวิตหลายอย่าง และการได้รับโอกาสผันตัวเองมาทำงานให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ด้านทักษะในการป้องกันผลกระทบจากการพนัน ซึ่งทำให้เราได้เปิดมุมมองจากผู้ที่เคยมีปัญหาด้านการพนันได้รับผลกระทบจากการพนันฟุตบอลที่ร้ายแรง ทั้งทางอารมณ์ และความคิด จนกระทั่งผลกระทบในแนวกว้างของการพนันในสังคมไทย

          ช่วงเวลาที่ผ่านมา เราได้สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการทำงานด้านนโยบายเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการพนันในเด็กและเยาวชน ร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันในและรอบสถาบันศึกษา ก่อเกิดโครงการใน 15 พื้นที่ เป็นบทเรียนทรงพลัง เสียงสะท้อนแห่งความคิด ร่องรอยของการปฏิบัติการสร้างกลไกในการเฝ้าระวัง เชื่อมประสานเครือข่าย และชุมชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการเฝ้าระวังเยาวชนจากความสุ่มเสี่ยงต่าง ๆ จากเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและลดผลกระทบการพนันในพื้นที่และชุมชนรอบสถานศึกษา”

          อีกทั้ง การทำงานขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่าย ยังมีข้อค้นพบว่า เยาวชนเคยมีประสบกาณณ์การเล่นพนันสูงถึงร้อยละ 53.4 และเยาวชนส่วนใหญ่มักตกเป็นเหยื่อยของการพนัน เมื่อได้ลองเล่นแล้วจะไม่หยุดที่จะเล่นการพนันเพียงประเภทเดียว รวมถึงการพนันทายผลกีฬาโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอล ที่ปัจจุบันนิยมเล่นผ่านช่องทางออนไลน์ให้ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้น เราจึงมี “ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง การป้องกัน/ควบคุมการพนันฟุตบอลในสังคมไทย” เพื่อชี้ให้เห็นว่า การพนันฟุตบอลผ่านเว็บไซต์ ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต คือการเล่นพนันฟุตบอลที่เข้าถึงได้ง่ายเสมือนกิจวัตรประจำวัน  และเป็นผลิตภัณฑ์การพนันที่อาศัยโหว่ทางกฎหมาย ที่ยากต่อการควบคุมในรูปแบบเดิมเพราะขาดหลักฐานการกระทำผิด เช่นโพยฟุตบอลที่ไม่ได้สามารถตรวจสอบได้อย่างเช่นในอดีต ซึ่งส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนของคนที่คลั่งไคล้การดูกีฬาฟุตบอล อาจไม่ใช่เพียงกีฬาเพื่อความบันเทิง แต่สามารถจำแนกกลุ่มสาเหตุของการเข้าไปเล่นการพนันฟุตบอล และพนันในกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้อย่างไรบ้าง

 

พงศ์ธร จันทรัศมี

ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

pongtorn@thainhf.org