ชุมชนจัดการพนัน เรื่องยากที่ทำได้ (ร่วมเรียนรู้การจัดการพนันจากชุมชนต้นแบบ 11 ชุมชนทั่วประเทศ)

55_ชุมชนจัดการพนันเรื่องยากที่จัดการได้