มาตรการควบคุมการเสี่ยงโชคในทางการค้าหรืออาชีพ กรณีศึกษาการจัดใ้ห้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคหรือวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน

b4QlfvVSat23248