ผลกระทบจากการเปิดคาสิโนที่ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ต่อเศรษฐกิจ การเมืองการ ปกครอง สังคม และวัฒนธรรม ของชุมชนริมฝั่งโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

LAXNdECSat125349